Правила

1. Загальні положення

1.1 Дана Угода описує умови, згідно з якими онлайн-сервіс ObmenAT24.com (далі іменується як Виконавець) надає послуги з обміну електронних коштів.

1.2 Виконавець — власник програмного забезпечення, що забезпечує здійснення обміну валют. Скрипт розміщений на сервері в Інтернеті за захищеною адресою https://obmenat24.com/.

1.3 Клієнт — фізична особа, яка бажає здійснити та здійснює обмін електронних валют, користуючись послугами Виконавця.

1.4 Виконавець та Клієнт далі в тексті Угоди іменуються Сторонами.

1.5 Послуги Виконавця надаються на умовах публічної оферти, яка утворюється під час подачі заявки Клієнтом на здійснення обмінної операції на сайті https://obmenat24.com/. Дія правил, передбачених даною Угодою, розповсюджується в країні, на території якої надаються послуги Клієнту.

1.6 Сторони погоджуються, що Угода, яка укладена в електронному форматі, має таку ж юридичну силу, як і письмова угода.

1.7 Виконавець має право вносити зміни до правил цієї Угоди, а також у додатки до неї, та зобов'язується оприлюднювати такі зміни на сайті.

2. Предмет Угоди

2.1 Клієнт може скористатися послугами сервісу, дотримуючись регламенту (п. 5) за дотриманням обов'язкових умов проведення обмінних операцій (п. 7).

2.2 Обмін електронних коштів проводиться та тарифікується Виконавцем на умовах, передбачених даною Угодою.

3. Права та обов'язки сторін

3.1 Виконавець зобов'язується:

3.1.1 Проводити обмін електронних валют Perfect Money, Volet USD та інших платіжних систем за заявками клієнтів. Порядок надання таких послуг регламентується умовами даної Угоди. Перелік електронних валют, доступних для обміну, може скорочуватися та доповнюватися з ініціативи Виконавця.

3.1.2 Надавати Клієнту консультації, які він потребує, та сприяти вирішенню технічних проблем для забезпечення належного надання та використання обмінних послуг.

3.1.3 Зберігати персональні дані Клієнта (контакти, відомості про суми, час здійснення транзакцій), отримані при реєстрації Клієнта чи оформленні ним заявки на проведення операцій з обміну. Надавати перераховані вище відомості на першу вимогу Клієнта, до якого вони відносяться. Виняток становлять операції, що були здійснені шляхом використання анонімних платіжних систем.

3.1.4 Зберігати в таємниці та не розголошувати третім особам особисті дані Клієнта, а також інформацію про обмінні послуги, якими він користувався. Виключення становлять наступні ситуації:

 • отримання законного рішення суду за місцем знаходження Виконавця;
 • отримання відповідного запиту від адміністрації платіжної системи.

3.1.5 Зберігати точні відомості про обмінні операції, які здійснені Клієнтом, та надавати знижки у випадках, передбачених відповідними умовами.

3.1.6 Опрацьовувати звернення клієнтів про ненадходження після обміну коштів. У випадках, якщо порушення відбулося внаслідок обставин, описаних у п. 3.2.5, п. 5.4-5.6 даної Угоди, переказ коштів, що належать Клієнту або третій особі, повинен бути здійснений не пізніше ніж через 12 (дванадцять) годин з моменту отримання скарги, на вказані реквізити.

3.2 Клієнт зобов'язується:

3.2.1 Вказувати під час оформлення заявки на обмін електронних коштів правильні платіжні реквізити. У випадку недотримання цієї умови, Виконавець не буде нести відповідальність за ненадходження після обміну коштів на рахунок Клієнта.

3.2.2 Надавати точну та достовірну адресу електронної пошти. Клієнт повинен мати доступ до поштової скриньки впродовж усього періоду користування послугами сервісу.

3.2.3 Дбати про працездатність комп'ютера, використовувати актуальне антивірусне програмне забезпечення. Забезпечити відсутність доступу третіх осіб до електронної поштової скриньки з метою нерозголошення інформації, отриманої під час листування з Виконавцем. Клієнт самостійно відповідає за конфіденційність інформації про користування послугами ObmenAT24.com, що надходить та зберігається в його електронній поштовій скриньці.

3.2.4 Дотримуватись всіх правил цієї Угоди.

3.2.5 Сповістити Виконавця про ненадходження коштів після проведеного обміну на вказаний у заявці рахунок, але не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів з моменту замовлення послуги. При відсутності або при несвоєчасному зверненні гроші переходять у власність Виконавця. Підстави для подання скарги зазначені у п. 5.4-5.6 даної Угоди.

3.2.6 Вказувати при подачі заявки на здійснення обмінної операції правильний та дійсний мобільний номер. Контакти Клієнта можуть бути використані сервісом ObmenAT24.com для реєстрації, здійснення вхідних контрольних дзвінків, отримання паролів, надсилання SMS-повідомлень з метою інформування, а також для здійснення додаткової ідентифікації. На клієнта покладається відповідальність за конфіденційність інформації, яка надходить від Виконавця та зберігається на його мобільному телефоні. Клієнт зобов’язаний забезпечити відсутність доступу третіх осіб до власного пристрою.

3.2.7 Діяти згідно з законодавством країни по місцю перебування, замовляючи послуги Виконавця та користуючись ними.

3.3 Адміністрація має право:

3.3.1 Тимчасово зупиняти роботу сервіса для оновлення програмного забезпечення або виправлення технічних помилок, завчасно проінформувавши Клієнта про час такого призупинення.

3.3.2 Блокувати розпочату обмінну операцію у випадку отримання сигналу про шахрайство. Подібні звернення приймаються від представників правоохоронних органів, користувачів сервісу, адміністрацій платіжних систем. Транзакція блокується на час проведення перевірок.

3.3.3 Надавати знижки користувачам обмінних послуг. Встановлювати та переглядати розміри таких знижок.

3.3.4 Встановлювати та переглядати тарифи обмінних послуг та розміри комісійних зборів, що стягуються при використанні таких послуг.

3.3.5 Відмовляти у здійсненні обмінних операцій Клієнту без роз'яснення причин.

3.3.6 Вимагати виконання додаткових підтверджувальних дій від Клієнта у випадку виникнення спірних ситуацій щодо транзакції або після отримання претензій від третіх осіб. Перевірка може бути здійснена наступними способами:

 • шляхом надсилання електронного листа з підтвердженням на адресу, зазначену при реєстрації;
 • шляхом здійснення контрольного дзвінка на номер телефону, вказаний при подачі заявки на обмін електронних коштів;
 • шляхом надсилання запиту Клієнту на створення скріншота цифрового гаманця та подальшої відправки Адміністрації такого зображення.

3.3.7 Припиняти діалог, що ведеться в телефонному режимі чи під час листування, якщо Клієнт поводиться грубо та образливо по відношенню до служби підтримки, ставить некоректні запитання та/або ігнорує адресовані йому запитання.

3.3.8 Блокувати обмін у ситуаціях, описаних в п. 5.4, п. 5.5 та п. 5.6 даної Угоди.

4. Проведення операцій з обміну електронних коштів

4.1 Виконавець проводить операції з обміну електронних коштів на сайті ObmenAT24.com, а саме забезпечує здійснення обміну Perfect Money, Volet USD з можливим залученням фінансових установ, назви яких перераховані на сайті.

4.2 Виконавець не проводить перевірок для визначення законності та правомірності перебування у власності Клієнта коштів, що підлягають обміну.

5. Регламент надання послуг з обміну електронних грошей

5.1 Обмінна операція вважається розпочатою після отримання Виконавцем від Клієнта повної суми, призначеної для обміну. У випадку отримання частини вказаної в заявці суми, обмін здійснюється на суму, фактично отриману від Клієнта. Розмір комісії у такому випадку може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку.

5.2 Операція з обміну електронних коштів, яка вже розпочалася, не може бути анульованою. Кошти, перераховані для обміну, не можуть бути повернені Клієнту.

5.3 Заявка на виконання обмінної операції може бути анульована у разі неотримання Виконавцем від Клієнта обмінних коштів протягом 20-ти (двадцяти) хвилин після відправки Заявки або після здійснення переказу грошей без заявки. Кошти, отримані пізніше вищевказаного терміну, повертаються на рахунок платника. Усі комісії при здійсненні зворотного переказу оплачує Клієнт.

5.4 Коливання курсу на 0.5% і більше, у порівнянні з котируваннями, зафіксованими в заявці, вважається підставою для здійснення обмінної операції за курсом, актуальним на момент отримання коштів Виконавцем.

5.5 Перерахунок Клієнтом суми, відмінної від вказаної в заявці на обмін, вважається підставою для здійснення перерахунку Виконавцем відповідно до фактично отриманої суми. Якщо така сума більш ніж на 10% відрізняється від заявленої суми, Виконавець має право односторонньо скасувати заявку. У даній ситуації кошти, що надійшли на рахунок Виконавця, повертаються Клієнту. При зворотному переказі усі комісії сплачує Клієнт.

5.6 Вказані Клієнтом недійсні, помилкові або неіснуючі реквізити для перерахунку йому обмінних коштів вважаються підставою для призупинення транзакції. Після надходження звернення від Клієнта, згідно з п. 3.2.5, Виконавець може здійснити зворотній переказ. Клієнт у такому випадку повинен сплатити комісію платіжної системи, а також штраф — 2% від суми зворотного переказу.

5.7 Курс валют фіксується сервісом ObmenAT24.com на період до 20-ти (двадцяти) хвилин з моменту отримання заявки від Клієнта. Якщо переказ грошей для оплати надійшов пізніше вищевказаного терміну, обмін проводиться за курсом, актуальним на момент отримання коштів Виконавцем.

6. Відповідальність сторін

6.1 Виконавець має право відмовитися від відповідальності за збитки, завдані Клієнту, у наступних випадках:

 • якщо Клієнт користується сервісом несанкціоновано, з порушеннями правил даної Угоди;
 • якщо під час заповнення заявки на обмін Клієнтом були допущені помилки, що призвели до здійснення грошового переказу на чужий рахунок.

У перелічених вище випадках не допускається скасування транзакцій та повернення коштів на рахунок Клієнта.

6.2 Клієнт самостійно відповідає за неможливість експлуатації власного обладнання чи/та його складових, а також за працездатність та функціональність власного обладнання чи/та його складових. Втрати та збитки, отримані внаслідок перерахованих вище обставин, відшкодовуватись Виконавцем не будуть.

6.3 Онлайн-сервіс ObmenAT24.com не несе відповідальність за затримки грошових переказів, а також помилки платіжних систем та банків.

7. Обов'язкові правила проведення обміну електронних коштів

7.1 Забороняється використовувати сервіс ObmenAT24.com для здійснення незаконних переказів. Будь-яка транзакція з ознаками шахрайства може бути призупинена для проведення перевірки та може стати приводом для судового переслідування, яке буде проведене відповідно до чинного законодавства країни по місцю перебування Клієнта.

7.2 Інформація про неправомірні платежі може бути передана Виконавцем правоохоронним органам, адміністраціям платіжних сервісів, а також користувачам, які постраждали внаслідок неправомірних дій (на їхню вимогу та після доведення факту порушень, шахрайства).

7.3 Обмінні послуги можуть бути надані Клієнту лише у тому випадку, якщо він виводить електронні кошти з власного електронного гаманця. Відповідальність за походження коштів, запропонованих для обміну, у повному обсязі покладається на Клієнта. Сервіс ObmenAT24.com не перевіряє та не встановлює способи та джерела отримання таких коштів Клієнтом.

7.4 Виконавець знімає з себе відповідальність за надання обмінних послуг третім особам за дорученням Клієнта.

7.5 Натискаючи кнопку «Я погоджуюся», Клієнт підтверджує свою згоду зі всіма правилами даної Угоди.

8. AML політика

Цiєю угодою Ви підтверджуєте обробку транзакцій та всіх платежів у рамках положень політики AML (Anti-Money Laundering). У свою чергу, ми вживаємо заходів для безпеки угод та захисту послуг з надання надійності угоди.

На нашому ресурсі використовуються протоколи безпеки, які блокують компанії та рахунки, що потрапили під санкційні обмеження ЄС та Сполучених Штатів.

Якщо наш фінансовий моніторинг, або відділ AML, виявляють випадки надходження депозитів (або спроби виведення) з санкційними платформами то кошти будуть заблоковані.

Список найбільш популярних наведено нижче:

 • Commex;
 • Garantex;
 • Tornado Cash;
 • Hydra;
 • Blender.io;
 • Lazarus Group;
 • Genesis Market;
 • ChipMixer;
 • Shinbad.io;

Будь-які іранські платформи та інші платформи заборонених/санкційних країн.