Будьте уважні з фейковими профілями в Telegram! Наша офіційна підтримка. Ми не проводимо операції через чати соцмереж, лише через сайт.
Меню ObmenAT24.com
Змінюємо крипто-плани на вигідну реальність!
Режим роботи служби підтримки з 9.30 до 18.30 ПН-СБ
Правила | Обмінник криптовалют Obmenat24 — №2

Правила

 • 1.Загальні положення
  • 1.1Ця Угода регламентує загальні положення онлайн-сервісу надання послуг ObmenAT24.com (далі Виконавець)
  • 1.2 Виконавець є власником скрипту з обміну валют, що знаходиться на сервері в Інтернеті
  • 1.3Клієнт — особа, яка бажає скористатися послугами Виконавця
  • 1.4Виконавець та Клієнт спільно називаються Сторонами.
  • 1.5Сторони визнають цю Угоду в електронній формі рівнозначною за юридичною силою угодою, укладеною у письмовій формі.
  • 1.6Ця Угода вважається укладеною на умовах публічної оферти, акцептованої Клієнтом під час подання заявки на сайт ObmenAT24.com на використання послуг, що надаються сервісом.
 • 2.Предмет Угоди
  • 2.1Виконавець надає Клієнту послуги (пункт 4 Угоди) відповідно до регламенту (пункт 5 Угоди) за дотримання обов'язкових умов (пункт 9 Угоди).
  • 2.2Клієнт користується послугами Виконавця та оплачує їх відповідно до умов цієї Угоди.
  • 33. Права та обов'язки сторін
 • 3.1Виконавець зобов'язується:
  • 3.1.1 Надавати Клієнту послуги з обміну електронних грошей платіжних систем Perfect Money, Advanced Cash та інших, згідно з правилами та регламентом цієї Угоди.
  • 3.1.2Надавати Клієнту необхідну йому технічну та консультаційну підтримку, пов'язану з використанням та наданням послуг Виконавця.
  • 3.1.3Зберігати всю інформацію (адреси, суми, час, ідентифікаційні дані (персональні дані) тощо) за обмінними операціями Клієнтів та надавати її на першу вимогу Клієнтів, до яких вона належить, за винятком операцій з анонімними платіжними системами.
  • 3.1.4Зберігати в таємниці та не розголошувати інформацію щодо обмінних операцій, а також особисті дані Клієнтів Виконавця третім особам, за винятком таких ситуацій:
   • — за законним рішенням суду за місцем знаходження власника сервісу ObmenAT24.com;
   • — на запит адміністрації однієї з платіжних систем
    3.1.5 Вести точну статистику за знижками Клієнтів.
    3.1.6 Перевести кошти, що належать клієнту або третій особі на зазначені реквізити не пізніше 12 годин з моменту звернення клієнта зі скаргою про неприхід після обміну коштів, у випадках, описаних у пунктах 3.2.5, 5.4, 5.5 та 5.6 цієї Угоди.
    3.2 Клієнт зобов'язується:
    3.2.1 Вказувати точні та достовірні платіжні реквізити як свої, так і третіх осіб.
    3.2.2 Вказувати точну, достовірну та працездатну електронну поштову скриньку.
    3.2.3 Слідкувати за працездатністю своєї скриньки електронної пошти, комп'ютера, у тому числі застосовувати актуальне антивірусне ПЗ.
    3.2.4 Виконувати кожен пункт цієї Угоди.
    3.2.5 Повідомити адміністрацію про часткове або повне не надходження коштів на зазначені реквізити клієнта або третьої особи внаслідок проведеного обміну, а також про не надходження коштів у випадках, зазначених у пунктах 5.4, 5.5 та 5.6 не пізніше 30-ти днів з моменту не надходження коштів, інакше ці кошти надходять у розпорядження адміністрації.
    3.2.6 Надати правильний номер свого мобільного телефону для реєстрації, контрольного (вхідного) дзвінка від служби безпеки сервісу, отримання паролів, коротких текстових повідомлень (SMS) та інших способів інформування та додаткової ідентифікації для сервісу ObmenAT24.com.
    3.2.7. Своїми діями не порушувати чинне законодавство країни, де знаходиться Клієнт, здійснюючи обмінні операції за допомогою сервісу.
    3.3 Адміністрація має право:
    3.3.1 Призупиняти сервіс для технічної модернізації або усунення помилок.
    3.3.2 Зупиняти поточний обмін (транзакцію) у разі законного звернення компетентних органів, адміністрацій платіжних систем, а також користувачів зі скаргою про шахрайство на час з'ясування обставин.
    3.3.3 Встановлювати та змінювати розмір знижок на обмін електронних грошей на свій розсуд.
    3.3.4 Встановлювати та змінювати розмір комісії, що стягується з клієнта внаслідок обміну електронних грошей на власний розсуд.
    3.3.5 Відмовити у наданні послуг будь-якому клієнту без пояснення причин.
    3.3.6 Вимагати від Клієнта підтвердження своєї приналежності до електронного обміну за допомогою: E-mail, скріншота електронного гаманця, а також, у разі потреби, шляхом перевірочного дзвінка на номер телефону, вказаний при заповненні форми обміну, з якого були надіслані засоби для здійснення електронного обміну, якщо цей обмін завершився помилково.
    3.3.7 Припинити листування або переговори з Клієнтом, якщо Клієнт грубить, ображає, ставить запитання, що не стосуються служби підтримки, або сам не відповідає на поставлені питання служби підтримки.
    3.3.8 Заблокувати обмін згідно з пунктами 5.4, 5.5 та 5.6 регламенту обміну електронних грошей.

    4. Послуги, що надаються

    4.1 Виконавець надає такі послуги: обмін електронних грошей на сайті, а саме обмін Perfect Money, Advanced Cash, з можливим використанням банків, зазначених на сайті.
    4.2 Виконавець не перевіряє правомочність та законність володіння Клієнтом засобами, що пропонуються до обміну.

    5. Регламент обміну електронних грошей

    5.1 Обмін вважається розпочатим, коли сервіс Виконавець отримає від Клієнта повну суму, призначену для обміну.
    5.2 Обмін електронними коштами не може бути скасовано, якщо його вже розпочато, як і повернення Клієнту коштів, що він хотів обміняти.
    5.3 У разі ненадходження від Клієнта до Виконавця електронної або фіатної валюти протягом 20 (двадцяти) хвилин з моменту здійснення Заявки або переказу коштів без заявки, Виконавець має право анулювати таку Заявку. Електронна валюта або фіатні кошти, що надійшли після зазначеного вище терміну, підлягають поверненню на реквізити платника. При здійсненні повернення, всі комісійні витрати на переказ здійснюються з коштів, що надійшли за рахунок Клієнта.
    5.4 У разі зміни курсу на момент надходження коштів більш ніж на 0.5% від зазначеного в заявці виконавець має право провести угоду за курсом на момент надходження коштів.
    5.5 У разі надходження від Клієнта до Виконавця електронної або фіатної валюти в сумі, що відрізняється від зазначеної в Заявці, Виконавець розглядає це як розпорядження Користувача зробити перерахунок за заявкою відповідно до суми електронної або фіатної валюти, що фактично надійшла. У випадку, якщо кількість електронного активу, що надійшов, або грошових коштів відрізняється від заявленого Користувачем більш ніж на 10%, Сервіс може в односторонньому порядку анулювати Заявку і повернути кошти, що надійшли на реквізити платника. При здійсненні повернення, всі комісійні витрати на переказ коштів беруться з коштів, що надійшли за рахунок Клієнта.
    5.6 У випадку, якщо Клієнт вказав неіснуючі або заблоковані реквізити, на які повинна була в результаті обміну надійти сума, Виконавець може призупинити обмін, а надалі після звернення Клієнта, згідно з пунктом 3.2.5, повернути кошти на рахунок, з якого вони надійшли. відрахуванням комісії платіжних систем та штрафу у розмірі 2% від суми, що повертається.
    5.7 Курс електронної або фіатної валюти фіксується Виконавцем не більше ніж на 20 (двадцять) хвилин з моменту створення Заявки. У випадку, якщо кошти на оплату надійшли через 20 (двадцять) хвилин, Клієнт погоджується з тим, що Виконавець проводить розрахунок за курсом на момент надходження коштів.
    5.8 При обміні або продажу криптовалют Клієнт зобов'язується вказувати відповідну рекомендації мережі комісію. Виконавець не гарантує виконання операції купівлі-продажу або обміну у строки, встановлені цією Угодою, якщо умови про комісію Клієнтом не виконано. Якщо зазначеної Клієнтом комісії недостатньо для підтвердження транзакції більш ніж 12 годин, то Сервіс залишає за собою право змінити курс обміну на фактичний на момент цього підтвердження.

    6. Відповідальність сторін

    6.1 Виконавець не несе відповідальності та не відшкодовує збитки, що виникли при неправильному (несанкціонованому) використанні сервісу, а також помилок Клієнта, вчинених під час заповнення форми обміну, які можуть призвести до переказу коштів на помилково вказаний рахунок, у цьому випадку скасувати операцію обміну або повернути кошти назад неможливо.
    6.2 Виконавець не несе відповідальності за втрати та/або збитки, що виникли у зв'язку з неможливістю використання Клієнтом власного обладнання та/або його елементів та/або відсутністю необхідну повну або часткову функціональність обладнання чи його елементів.
    6.3 Виконавець не несе відповідальності за помилки, упущення або затримки платежів, допущені електронними платіжними системами та банками.

    7. Зміна інформації

    7.1 Ця Угода може бути змінена та доповнена адміністрацією; зміни набирають чинності з моменту опублікування Угоди на Інтернет-сайті ObmenAT24.com

    8. Обов'язкові умови проведення обмінних операцій

    8.1 Заборонено користуватися послугами сервісу ObmenAT24.com для проведення незаконних переказів та шахрайських дій. Користуючись послугами сервісу ObmenAT24.com, Клієнт дає згоду на те, що будь-яка спроба обміну коштів сумнівного походження матиме судове переслідування відповідно до чинного законодавства країни, на території якої Клієнт здійснює обмінні операції.
    8.2 Адміністрація сервісу ObmenAT24.com залишає за собою право надавати інформацію про подібні платежі компетентним органам, адміністраціям платіжних систем, а також жертвам шахрайських дій на їхню вимогу, якщо факт незаконних дій буде доведений.
    8.3. Обмін здійснюється за умови, що Клієнт за допомогою сервісу ObmenAT24.com виводить цифрові знаки тільки зі свого електронного гаманця і сам несе відповідальність за джерела та способи надходження на його електронний гаманець через відсутність можливості перевірки їх походження Сервісом ObmenAT24.com.
    8.4 Сервіс ObmenAT24.com не несе відповідальності за скоєні обмінні операції за дорученням Клієнта на користь третіх осіб.
    8.5. Використання сервісу ObmenAT24.com, після натискання кнопки «Я погоджуюся з правилами обміну», означає, що Клієнт приймає всі вимоги відповідно до цієї Угоди.